සියලු ප්රවර්ග
PV දරණ

PV දරණ

  • PV දරණ
    PV දරණ

    ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා පද්ධතිය සෑම විටම සූර්යයාට සාපේක්ෂව නිවැරදි ස්ථානයක පවතින අතර එමඟින් පිරිසිදු ශක්තියේ ප්‍රතිදානය ස්ථර කිහිපයකින් පමණ වැඩි කරයි. කටුක පරිසරයන් තුළ පද්ධතියේ දිගුකාලීන නඩත්තු-රහිත ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා, නොමිල් ඉංජිනේරු ප්ලාස්ටික් සරල ෙබයාරිං, ගෝලාකාර ෙබයාරිං සහ රේඛීය පද්ධති අවශ්‍ය විය.

    වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

උණුසුම් කාණ්ඩ