සියලු ප්රවර්ග
නේවාසික වහල සඳහා ස්ථාවර වරහන

නේවාසික වහල සඳහා ස්ථාවර වරහන

  • නේවාසික වහල සඳහා ස්ථාවර වරහන
    නේවාසික වහල සඳහා ස්ථාවර වරහන

    සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය වන්නේ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ, කාබන් වානේ සහ මල නොබැඳෙන වානේ ය. සූර්ය PV සවිකිරීම් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, අපගේ PV සවිකිරීම්වල ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යය වන්නේ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයයි.

    වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

උණුසුම් කාණ්ඩ